Met Checkjelinkje® ga je veiliger online.

Wat is security awareness?

Security awareness is tegenwoordig belangrijker dan ooit. Organisaties zijn voortdurend het doelwit van cyberaanvallen, en menselijke fouten zijn vaak de oorzaak van datalekken. Security awareness helpt medewerkers te begrijpen hoe ze cyberdreigingen kunnen herkennen en voorkomen.

Waarom is security awareness belangrijk?

  • Menselijke fouten zijn een belangrijke oorzaak van datalekken. Studies tonen aan dat meer dan 80% van de datalekken te wijten is aan menselijke fouten. Door medewerkers te trainen in security awareness, kunnen organisaties het risico op datalekken aanzienlijk verminderen.
  • Cyberaanvallen worden steeds geavanceerder. Cybercriminelen ontwikkelen voortdurend nieuwe manieren om organisaties te hacken. Security awareness helpt medewerkers om deze nieuwe dreigingen te herkennen en te voorkomen.
  • Security awareness kan de reputatie van een organisatie beschermen. Een datalek kan de reputatie van een organisatie ernstig schaden. Door security awareness te bevorderen, kunnen organisaties het risico op een datalek en de daarmee gepaard gaande reputatieschade verminderen.


Hoe kun je security awareness verbeteren?

Als je serieus met security awareness aan de slag wilt, is het belangrijk dat het een onderdeel wordt van je bedrijfscultuur. Zorg ervoor dat medewerkers op de hoogte zijn van nieuwe dreigingen, dat ze weten wat ze moeten doen en geef zelf het goede voorbeeld.

Security awareness gaat alleen leven als iedereen in je organisatie het serieus neemt. Betrek dus ook het management in je aanpak.

Concreet kun je een aantal dingen doen om security awareness te verbeteren:

  • Training: Bied medewerkers trainingen aan over cyberdreigingen en best practices voor het omgaan met deze dreigingen. Dat kan zowel face to face als via een online platform.
  • Simulaties: Voer phishing-simulaties uit om te testen hoe medewerkers reageren op cyberaanvallen. Dit helpt om zwakke plekken te identificeren en medewerkers te trainen om deze te verhelpen. Let wel op, want deze methode is niet geheel onomstreden.
  • Beleid: Implementeer een duidelijk beleid voor security awareness. Dit beleid moet de verantwoordelijkheden van medewerkers met betrekking tot informatiebeveiliging uiteenzetten.
  • Communicatie: Communiceer regelmatig met medewerkers over cyberdreigingen en best practices voor het omgaan met deze dreigingen. Dat kun je via e-mail, jullie intranet of in persoon doen.


Conclusie

Security awareness is een essentieel onderdeel van een effectieve cybersecuritystrategie. Door medewerkers te trainen in security awareness, kunnen organisaties het risico op datalekken en andere cyberaanvallen aanzienlijk verminderen.