Met Checkjelinkje® ga je veiliger online.

Ons privacybeleid

Voor het laatst aangepast op 17 maart 2023.

Jouw privacy is voor Checkjelinkje van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

We zijn blij met je vertrouwen in onze dienst, en zullen er alles aan doen om dat nooit te schaden. We zullen je gegevens nooit verkopen en ons blijven inspannen om ze zo goed mogelijk te beschermen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op.


Wie verwerkt jouw gegevens?

Dat zijn wij, Checkjelinkje BV. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82862222 en gevestigd aan de Plantsoenstraat 75, 7001 AB in Doetinchem.

Met vragen over je privacy en deze privacyverklaring kun je contact opnemen met [email protected].


Voor welke doeleinden verwerken we je gegevens?

Een link controleren

Je kunt via onze website controleren of een link waarschijnlijk veilig is. We gebruiken onze database en algoritmen om je te een zo goed mogelijk advies te geven. Wanneer je een link controleert verwerken we de volgende gegevens van je:

 • Informatie over je browser, apparaat en IP-adres
 • De gecontroleerde URL

Persoonlijke informatie (zoals je IP-adres) bewaren we tot maximaal drie maanden nadat je de link checkte.


Een phishingsite melden

Je kunt via onze website melding maken van een website waarvan je denkt dat het om phishing gaat. Je hoeft daar geen account voor te hebben. Wanneer je een melding maakt, verwerken we de volgende gegevens van je:

 • Informatie over je browser, apparaat en IP-adres
 • De gemelde URL

Persoonlijke informatie (zoals je IP-adres) bewaren we tot maximaal drie maanden nadat je de link checkte. De gemelde URL kunnen we langer opslaan.


Een linkje checken via Whatsapp ("Appjelinkje")

Je kunt linkjes ook via Whatsapp controleren. Dat doe je door een linkje naar ons telefoonnummer te sturen (088 754 6800). Binnen een paar seconden geven we je dan meer informatie over de link. We noemen deze dienst ook wel “Appjelinkje”.

Omdat het niet mogelijk is rechtstreeks aan te sluiten op Whatsapp, werken we samen met een partner om deze dienst aan te bieden. Deze partij heeft toegang tot de inhoud van de Whatsapp-berichten die je ons stuurt. Om je privacy te waarborgen hebben we met hen een verwerkersovereenkomst gesloten die in lijn is met ons privacybeleid en met de AVG. Onze partner is daarnaast ISO/IEC 27001:2013 gecertificeerd en neemt alle mogelijke maatregelen om je gegevens te beschermen.

Daarnaast worden je berichten, uiteraard, verwerkt door Whatsapp. Op die verwerking is hun privacybeleid van toepassing.

Voor de rest verwerken we je verzoek hetzelfde als wanneer je een link op onze website zou controleren.

Persoonlijke informatie (zoals je IP-adres) bewaren we tot maximaal drie maanden nadat je de link checkte.


Een Checkjelinkje-account maken en gebruiken

Voor sommige diensten van Checkjelinkje moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met je e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam

Deze gegevens hebben wij nodig vanwege de overeenkomst die we met je sluiten. We bewaren deze informatie, tot drie maanden nadat je het account hebt opgeheven. Wij bewaren deze informatie, zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen in onze diensten, zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is en om informatie op een veilige manier met je te delen. Je kunt via jouw account de informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Om het inloggen zo makkelijk en veilig mogelijk te maken werken we hiervoor samen met een partner. Deze ontvangt de gegevens ook. Om je privacy te waarborgen hebben we met hen een verwerkersovereenkomst gesloten die in lijn is met ons privacybeleid en met de AVG. Onze partner is daarnaast ISO/IEC 27001:2013 gecertificeerd en neemt alle mogelijke maatregelen om je gegevens te beschermen.


Een zaak starten via “GeldTerug”

GeldTerug is een dienst van Checkjelinkje waarbij we je helpen om je geld terug te krijgen als je online bent opgelicht. Samen met onze incassopartner spannen we ons in om de verdachte het geld terug te laten storten.

Om je te kunnen helpen, verzamelen we de volgende gegevens:

 • Informatie over je browser, apparaat en IP-adres
 • Je NAW-gegevens
 • Een afschrift van je aangifte
 • Contactgegevens (zoals een telefoonnummer en e-mailadres)
 • Je IBAN (zodat we gelden aan je over kunnen maken)
 • Correspondentie tussen jou en de verdachte en tussen jou en Checkjelinkje
 • Anonieme statistische gegevens over de zaak en je gebruik van onze dienst. Zoals het bedrag van de zaak, het percentage zaken dat via mobiel wordt gemeld t.o.v. desktop, etc.

Een aantal van deze gegevens delen we met onze incassopartner, GGN. Zij hebben deze gegevens nodig om je zaak in behandeling te kunnen nemen. Het delen van die gegevens is dus nodig om onze overeenkomst uit te voeren.

Deze gegevens bewaren we tot maximaal zes maanden nadat je zaak is gesloten. Tenzij we wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens langer te bewaren.


“Aware” gebruiken

Aware is de online security awareness training van Checkjelinkje. Het helpt organisaties om hun medewerkers weerbaar te maken tegen (nieuwe) cyberdreigingen. Wanneer je Aware gebruikt, als medewerker of als beheerder, verzamelen we gegevens van je om de dienst aan te kunnen bieden.

Een training volgen
We houden bij wanneer je de training volgt, hoe snel je deze afrond en houden bij of je vragen juist of onjuist beantwoord. Die gegevens delen we ook met je beheerder (je werkgever kan je vertellen wie dat is).

Aware beheren
Om ons platform te kunnen gebruiken heb je een account nodig. Daarnaast verwerken we bepaalde gegevens van je om het platform in te richten. Naast je bedrijfsgegevens zijn dat ook je voor- en achternaam, e-mailadres en eventueel andere gegevens. Je wordt er altijd op gewezen wanneer je gegevens deelt en waarvoor we die gebruiken. Daarnaast bieden we je een verwerkersovereenkomst aan voor het verwerken van de gegevens van o.a. je medewerkers.


Overige verwerkingen om onze dienst(en) aan te kunnen bieden

Om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, hebben wij je persoonsgegevens nodig en moeten we deze ook verwerken. Afhankelijk van de aard van je zaak (bij “GeldTerug”), kunnen ook andere persoonsgegevens dan je contactgegevens noodzakelijk zijn. We kunnen je persoonsgegevens ook verwerken als we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben en geen onevenredige inbreuk maken op je privacy.


Welke gegevens verwerken we?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over jou zeggen of gegevens die met jou in verband kunnen worden gebracht. Alles wat met je persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven of verwijderen van je gegevens, noemt men het “verwerken” van persoonsgegevens.

 • Gegevens die je identificeren — zoals je naam, geboortedatum of voorletters. Bijvoorbeeld zodat we je bij naam kunnen aanspreken in e-mails en in je account, omdat het wettelijk verplicht is of omdat we het nodig hebben om onze overeenkomst uit te voeren.
 • Contactgegevens — zoals je e-mailadres, telefoonnummer, adres en woonplaats. Bijvoorbeeld om contact met je op te nemen als er een update is over een “GeldTerug” zaak.
 • Gegevens over je gebruik van onze diensten — zoals je IP-adres, browser en type apparaat. Deze gegevens kunnen we - geanonimiseerd - gebruiken voor statistiek, of om misbruik en fraude via onze diensten te voorkomen.
 • Gegevens die je ons aanlevert — zoals correspondentie, e-mails, het afschrift van een aangifte in een “GeldTerug” zaak of soortgelijk.

Met wie delen we je gegevens?

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).


Hoe gaan we met je gegevens om?

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.


Jouw rechten

Als je vragen hebt over de verwerking van jouw gegevens mag je die altijd aan ons stellen. Je mag ook altijd bij ons opvragen welke gegevens we van je hebben.

Daarnaast heb je de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Een bepaalde verwerking beperken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.


Heb je een klacht?

Ben je ontevreden over de manier waarop we met je gegevens omgaan? Dan vragen we je om dat bij ons aan te geven. Je kunt vragen, klachten en opmerkingen met ons delen via [email protected].

We nemen dat erg serieus en zullen alle feedback intern oppakken en aan je terugkoppelen.

Als je vindt dat we je niet goed helpen of hebben geholpen, dan kun je daarvan een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op hun website vind je meer informatie over het indienen van een klacht.


Over deze privacyverklaring

De regelgeving op het gebied van privacyrecht verandert regelmatig. Ons privacybeleid is nooit helemaal klaar. Wij houden ons beleid up-to-date. Checkjelinkje kan dit privacyreglement daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan attenderen we je daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan je kenbaar. De meest actuele versie van ons privacyreglement kun je steeds terugvinden op onze website.