Met Checkjelinkje® ga je veiliger online.

verified_user

Ons privacybeleid

We vinden je privacy ontzettend belangrijk en hebben daarom op deze pagina beschreven hoe we met de gegevens die we van je krijgen om gaan.

Je kunt het beste onze hele beschrijving lezen, maar het komt op het volgende neer. We verwerken maar een paar persoonsgegevens van je, zoals je IP-adres en informatie over je browser. Die gegevens slaan we voor maximaal 3 maanden op. Dat doen we om misbruik op onze diensten te voorkomen. Om te controleren of de link die je checkt veilig is versturen we deze naar Google Safe Browsing. Dat doen we zonder enige persoonsgegevens van je mee te sturen. We geven dus niet je IP-adres of browserinformatie door aan Google.

We kunnen de link die je checkt delen met onze partners als we vermoeden dan het om een phishing site gaat. We delen de link dan slechts met de partner waarvan we denken dat hij gephist wordt. We zullen nooit persoonlijke informatie meesturen. We kunnen dus wel een link delen, maar we delen niet wie die link bij ons heeft gecheckt.

We zijn blij met je vertrouwen in onze dienst, en zullen er alles aan doen om dat nooit te schaden. We zullen je gegevens nooit verkopen en ons blijven inspannen om ze zo goed mogelijk te beschermen.

Lees onze privacyverklaring


task

Voorwaarden voor het gebruik van onze site


Disclaimer voor checkjelinkje.nl

Checkjelinkje B.V. (Kamer van Koophandel: 82862222), hierna te noemen Checkjelinkje, verleent u hierbij toegang tot checkjelinkje.nl ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Checkjelinkje behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid

Checkjelinkje spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Checkjelinkje. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Checkjelinkje oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Checkjelinkje nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Checkjelinkje en haar bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Checkjelinkje, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.


payments

Servicevoorwaarden Geldterug