Datalekken: een vervelende realiteit

Datalekken komen steeds vaker voor. In Nederland alleen al werden er in 2022 meer dan 20 duizend datalekken gemeld bij de AP, waarbij regelmatig persoonsgegevens werden buitgemaakt. Apple meldt daarnaast op basis van onafhankelijk onderzoek dat het aantal datalekken wereldwijd in 2023 met 20% toenam. De gevolgen van een datalek kunnen groot zijn: identiteitsfraude, financiële schade en reputatieschade.

 

Snel reageren op datalekken

De ‘Datalek Check’ van Checkjelinkje is een gratis service die gebruikers automatisch waarschuwt per e-mail wanneer hun e-mailadres in een datalek voorkomt. Zo kunnen ze direct actie ondernemen om hun accounts te beveiligen en verdere schade te voorkomen. Snelheid is daarbij het sleutelwoord. Hoe sneller men actie onderneemt, hoe meer consequenties voorkomen kunnen worden.

 

Gepersonaliseerd advies

Naast de automatische waarschuwing biedt ‘Check je lek’ ook gepersonaliseerd advies op basis van een datalek. Checkjelinkje verzamelt gegevens over datalekken, bijvoorbeeld uit openbare bronnen, en voegt die samen. Zo ontstaat een duidelijk beeld over omvang, het soort gegevens dat is gelekt en meer. Op basis van die informatie krijgen gebruikers persoonlijk advies.