Met Checkjelinkje® ga je veiliger online.

Datalek bij gevangenis in Nieuwegein

De DJI meldt dat er per ongeluk gegevens van 385 gedetineerden in de PI Nieuwegein zijn verstrekt aan het contactpersoon van één gedetineerde. Het gaat om namen, celnummers, strafrechtketennummers en informatie over goederen die gedetineerden in de PI hebben ingevoerd.

Bekijk alle informatie in Mijn Checkjelinkje open_in_new
Afbeelding

Wat is er gebeurd?

385 gedetineerden in PI Nieuwegein zijn getroffen door een datalek. De persoonsgegevens van deze gedetineerden zijn per ongeluk verstrekt aan de contactpersoon van één van hen. Het gaat om namen, celnummers, strafrechtketennummers en informatie over goederen die gedetineerden in de PI hebben ingevoerd.

De menselijke fout werd op 13 februari ontdekt. De Dienst Justitiële Inrichtingen (“DJI”) heeft direct actie ondernomen en de betrokkenen gevraagd de informatie te verwijderen. Beide personen hebben dit toegezegd. De DJI informeert ook de betrokkenen voor zover ze bereikbaar zijn.

Er zijn geen signalen dat de informatie verder is verspreid. De DJI heeft melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens en waar nodig aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen.

Wat kun je doen?

Als je betrokken bent bij een datalek is het altijd verstandig om alert te blijven op phishingmails, verdachte telefoontjes of andere pogingen tot fraude.

Via de Datalek Check van Checkjelinkje krijg je daarnaast concreet advies over dit specifieke datalek bij Dienst Justitiële Inrichtingen.

Precies weten wat je kunt doen? Met de ‘Datalek Check’ in Mijn Checkjelinkje krijg je gepersonaliseerd advies.

Openen